IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World U18
Championship Div II
Elektrenai,Kaunas
LITHUANIA
27.03 - 31.03.2001

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Schedule


Date  Game  Result  Spectators  Venue   
27.03.01 14:00   Estonia - Great Britain   6 - 2 ( 4-0, 1-1, 1-1 ) 300  Elektrenai 
27.03.01 15:30   Slovenia - Hungary   10 - 1 ( 2-0, 4-0, 4-1 ) 300  Kaunas 
27.03.01 17:30   France - Lithuania   8 - 0 ( 3-0, 2-0, 3-0 ) 300  Elektrenai 
27.03.01 19:00   Poland - Croatia   10 - 1 ( 1-0, 5-1, 4-0 ) 300  Kaunas 
28.03.01 14:00   Slovenia - Croatia   11 - 0 ( 5-0, 5-0, 1-0 ) 300  Kaunas 
28.03.01 14:00   Great Britain - France   0 - 9 ( 0-3, 0-5, 0-1 ) 300  Elektrenai 
28.03.01 17:30   Hungary - Poland   0 - 13 ( 0-5, 0-5, 0-3 ) 300  Kaunas 
28.03.01 17:30   Estonia - Lithuania   6 - 2 ( 1-1, 2-0, 3-1 ) 1287  Elektrenai 
30.03.01 14:00   Croatia - Hungary   7 - 6 ( 1-4, 4-1, 2-1 ) 300  Kaunas 
30.03.01 14:00   France - Estonia   4 - 4 ( 2-2, 1-1, 1-1 ) 300  Elektrenai 
30.03.01 17:30   Poland - Slovenia   1 - 10 ( 0-5, 1-1, 0-4 ) 300  Kaunas 
30.03.01 17:30   Lithuania - Great Britain   3 - 8 ( 1-4, 0-2, 2-2 ) 950  Elektrenai 
31.03.01 14:00   Lithuania - Hungary   1 - 11 ( 0-3, 1-1, 0-7 ) 453  Kaunas Relegation Game
31.03.01 14:00   Estonia - Poland   2 - 4 ( 1-1, 0-0, 1-3 ) 300  Elektrenai Bronze Medal Game
31.03.01 18:00   Great Britain - Croatia   5 - 4 ( 0-1, 1-1, 4-2 ) 300  Kaunas Placing Game 5-6
31.03.01 18:00   France - Slovenia   2 - 5 ( 1-1, 0-4, 1-0 ) 300  Elektrenai Gold Medal Game