Odoberanie nedovolených predmetov predlžuje bezpečnostné kontroly
Autor: organizačný výbor|15 MÁJ 2019
photo: Ján Sukup / 2019 IIHF MS
share

Už 24 zápasov odohrali najlepšie hokejové reprezentácie na svete v rámci 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji. Cestu na štadióny v Bratislave a Košiciach si doteraz našlo už takmer 170.000 fanúšikov. V tieni hokejových zážitkov svoju dôležitú úlohu plnia usporiadatelia a príslušníci bezpečnostných zložiek. Tí dohliadajú na bezpečnosť a poriadok na štadióne, ale vykonávajú i bezpečnostné kontroly pri vstupe do oboch arén. 

Na štadión nie je dovolené nosiť predmety, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedzovať ostatných. Medzi zakázané predmety patria napríklad zbrane, nože, pyrotechnika, tyče, boxery, píšťalky, vuvuzely, zvukové spreje, megafóny, majáky, blikače, baterky, laserové ukazovátka, elektronika s výnimkou mobilných telefónov, fotoaparáty s teleobjektívom (kompakty), zvieratá, ale na štadión si nesmú fanúšikovia nosiť ani vlastné jedlo či nápoje. 

„Fanúšikov prostredníctvom médií i na oficiálnych stránkach šampionátu dlhodobo informujeme, ktoré predmety sú zakázané. Napriek tomu so zakázanými predmetmi niektorí do arén prichádzajú. Pri bezpečnostných kontrolách sme nútení fanúšikom tieto predmety odobrať, alebo fanúšikov smerujeme k úschovni batožiny. Tieto okolnosti predlžujú trvanie kontrol a preto vyzývame fanúšikov, aby nenosili na jednotlivé zápasy zakázané predmety,“ povedala riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS Michaela Grendelová. 

Medzi predmety, ktoré sú najčastejšie zadržané, patria nože, manikúrové nožnice, ale napríklad aj príbory. „Bezpečnosť fanúšikov je u nás na prvom mieste. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sa každý dostal na zápasy včas. Ak však veľa fanúšikov bude na štadióny nosiť zakázané predmety, kontroly sa budú predlžovať,“ dodala Grendelová. 

Napriek všetkým bezpečnostným kontrolám sa fanúšikovia doteraz na zápasy vždy dostali včas. Všetky zakázané predmety je možné nájsť i na oficiálnej stránke šampionátu v príručke pre fanúšika. Organizátori upozorňujú fanúšikov, aby prišli na zápasy v dostatočnom predstihu a mohli sa tak podrobiť bezpečnostnej kontrole. Arény sa otvárajú 1,5 hodiny pred začiatkom stretnutí.

Bezpečnostné kontroly

 

 • Prvá kontrola je bezpečnostná a fanúšikovia sa ňou dostanú do bezprostrednej blízkosti štadióna. Zahŕňa vizuálnu kontrolu vstupenky na konkrétne stretnutie + kontrolu v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení iných zákonov (prechod rámovým detektorom, kamerová kontrola,prípadná kontrola hmatom)
 • Druhá kontrola je pri vstupe na štadión – prechod turniketovým systémom
 • Pohyb v okolí štadióna je voľný – okrem vytvorenej bezpečnostnej zóny v bezprostrednej blízkosti arén
 • Do bezpečnostnej zóny v bezprostrednom okolí štadióna nie je povolené prinášať zakázané predmety (špecifikované nižšie), nadrozmernú batožinu (rozumie sa ňou batožina, ktorú fanúšik nevie uskladniť na svojom mieste tak, aby ňou neobťažoval ostatných fanúšikov – povolené sú malé ruksaky a kabelky),nie je povolené tiež vnášať jedlá a nápoje
 • Pri oboch štadiónoch budú zriadené úschovne batožiny  - zdarma
 • Fajčenie na štadiónoch je zakázané – fanúšikom je umožnené opustiť a opakovane sa vrátiť na štadión, je dôležité vždy prejsť turniketovým systémom

Nedovolené predmety

Nedovolené predmety špecifikuje návštevný poriadok podujatia, ktorý korešponduje so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení iných zákonov

Medzi zakázané predmety patria:
 • Strelné zbrane
 • Pyrotechnika
 • Chladné zbrane, tyče, boxery a pod.
 • Akékoľvek jedlo a nápoje
 • Píšťalky, vuvuzely, tlakové zvukové spreje, megafóny a pod.
 • Zariadenia, ktorých svetelné žiarenie pôsobí na ostatných účastníkov podujatia, napríklad baterky, blikače, majáky, laserové ukazovátka a pod.
 • Vlajky na železných či drevených tyčiach (povolené vlajky na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 m)
 • Akékoľvek zariadenie alebo prístroj, pomocou ktorého by bolo možné vyhotovovať profesionálne zvukové/ zvukovo-obrazové záznamy, vysielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť prostredníctvom internetu alebo iného média zvukové/zvukovo-obrazové záznamy, správy, opisy, či výsledky podujatia, jeho celku alebo časti, s výnimkou mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení
 • Fotoaparáty s teleobjektívom
 • Akékoľvek zvieratá
 • Propagačné a komerčné predmety akejkoľvek povahy
 • písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie  textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
 • písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie