Työ tulevaisuuden parissa
Kirjoittaja: Organisaatio|29 TOUKO 2022
The IIHF Council presented the strategic plan to its membership.
photo: Martin Merk
share
Vuoden 2022 IIHF:n vuosittaisen kongressin päätteeksi, IIHF:n valtuusto paljasti uuden vuosien 2022–2026 jäsenyyden strategisen suunnitelman, kartoittaakseen IIHF:n uuden suunnan seuraavalle neljälle vuodelle.
 
Vuoden 2022 IIHF:n vuosikokouksessa sovittiin useista turnauksista tuleville kausille (lue lisää tästä), lisäksi keskustelua käytiin muun muassa viime kauden raporteista ja budjetista.
 
Lauantaina IIHF:n valtuusto ja valtuutetut puhuivat kokouksessa uusista linjauksista ja liiton kokonaisstrategiasta. Strategian kehittäminen oli keskeinen ykköstavoite uudelle IIHF:n valtuustolle sen jälkeen, kun se valittiin viime syksynä viisivuotiskaudelle.
 
Seuraava askel strategian kehittämisprosessissa oli sen esitteleminen jäsenille, sen jälkeen, kun eri sidosryhmien kanssa oli tehty kyselyitä, mukaan lukien IIHF:n verkkosivuilla tehty kysely johon tuhansilla faneilla, kansainvälisten yhdistysten jäsenillä, medialla, sponsoreilla ja kumppaneilla oli mahdollisuus vastata ja esittää omat mielipiteet IIHF:n uudesta suunnasta. Strategisen suunnitelman rakentamista täydennettiin syventävillä haastatteluilla IIHF:n valtuuston jäsenistön, avainhenkilöiden, valittujen kansainvälisten yhdistysten ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.
 
Uuden strategisen suunnitelman runko esiteltiin IIHF:n jäsenistölle nimellä ”ICE26”. Se toimii kolmella tavoitteella: Uudistua, Tehdä yhteistyötä, Laajentua.
 
Tutkimus osoitti erittäin sitoutuneita jääkiekon sidosryhmiä ja paljon kunnianhimoa, mutta myös, että IIHF:n vastuut koetaan eri tavalla. Toiveena on lisää uudistumista, kaupallisten mahdollisuuksien hankkimista naisten jääkiekon parissa ja ruohonjuuritason kehitystä.
 
”Tehtävämme pysyy muuttumattomana, eli jatkamme edelleen jääkiekon edistämistä kaikkialla maailmassa ja johdamme jääkiekkoliikettä IOC:n tunnustamalla tavalla. Mutta jatkamme visioidemme ja arvojemme päivittämistä”, sanoo IIHF:n alueellinen varapuheenjohtaja Henrik Bach Nielsen.
 
IIHF:n tulisi olla jääkiekon globaalin kasvun liikkeellepaneva voima kaikilla tasoilla, aina haastaa vallitsevaa tilannetta ja löytää kaikkia osapuolia palvelevia ratkaisuja.
 
ICE26 keskittyy strategian päätavoitteisiin, jotka uudistavat, tekevät yhteistyötä ja laajentavat 12 IIHF:n neuvoston esittämiä keskeisiä aloitteita. 
IIHF:n kansainvälisten liittojen jäsenet keskustelivat IIHF.n valtuuston kanssa. 
photo: Martin Merk
 Innovaatio-osuudessa Raeto Raffainer puhui kattavasta digitaalisesta muutosohjelmasta, joka tuottaa tuloksia parhaiten sisäisesti ja muiden sidosryhmien kanssa. Urheilun ympäristöjalanjälkeä on pienennettävä, ja siihen liittyvät aloitteet ovat elintärkeitä.
 
”Huipputapahtumiemme vetovoima tulisi maksimoida. Tarjoamme yli 40 turnausta vuodessa, joka on enemmän kuin muilla joukkuelajeilla. Meidän on tutkittava keinoja maksimoidaksemme voimavaramme lajin hyödyksi. Olemme kuunnelleet viime kuukausina, ja meidän on jatkettava niin”, sanoo Raffainer ja mainitsi, että tarvitaan enemmän alueellista läsnäoloa kuin täysin keskitettyä lähestymistapaa.
 
Osuudessa, jossa puhuttiin yhteistöistä, Henrik Bach Nielsen kertoi tavoitteista perustaa vuosittaisen maailmanlaajuisen jääkiekkofoorumin, joka tuo keskeiset sidosryhmät yhteen keskustelemaan merkittävistä asioista. Jääkiekon näkyvyyttä Talviolympialaisissa sekä nuorten Talviolympialaisissa pyritään parantamaan ja lisäämään. Kansainvälistä kalenteria koskevat lisäkeskustelut muodostavat toisen keskeisen aloitteen, ja suhteita kaupallisten kumppaneiden kanssa on vahvistettava, jotta näkyvyys saadaan maksimoitua.
 
Laajentuminen on myös yksi päätavoitteista. ”Meidän on kasvatettava peliä, mutta miten teemme sen? Meidän on tavoitettava enemmän pelaajia ja faneja vahvempien jäsenmaiden yhdistysten ja tarjonnan kautta rakentamalla kohdennettu kehitysohjelma jäsenten kasvulle ja menestykselle”, sanoo Anders Larsson. ”Jokaisen polku on erilainen.”
 
Hän mainitsee yhdistyksen kansallisen mentorointiohjelman ja heinäkuusta lähtien uusi kehitysjohtaja työskentelee IIHF:n toimistossa. Suunnitelmana on luoda uusia markkinointikampanjoita ja keskustella uudesta naisten jääkiekon konseptista, johon kuuluu muun muassa uusi ottelurakenne kilpailuissa, jotta naisten peleihin saataisiin lisää mahdollisuuksia. ”Ei tehdä samaa kuin miesten otteluiden suhteen, vaan tehdään se eri tavalla ja ehkä jopa paremmin.”
 
Vuoden 2020 nuorten talviolympialaisissa pelattu kolme vastaan kolme jääkiekon tulisi edustaa uudenlaista pelitapaa. ”Maat voisivat pelata kansainvälisellä tasolla kolme vastaan kolme jääkiekkoa ja mahdollisesti tulevaisuudessa olympialaisissakin.” Larsson lisää.
 
Kokouksen tarkoitus ei ollut vain esitellä kyselyn tuloksia ja suunnitelmia. Kyse oli yhtä paljon vuorovaikutuksesta ja jäsenyyden sitouttamisesta ennen toimintasuunnitelman etenemistä. Suurin osa 82 jäsenkansallisesta yhdistyksestä oli edustettuina joko paikan päällä Tampereella tai videoyhteydellä. Heillä oli mahdollisuus keskustella tuloksista ja strategian kehittämisestä IIHF:n neuvoston jäsenten kanssa.
 
”Voisimme jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin asti. Mutta meistä tulee vahvempia lajina ja organisaationa, jos tartumme näihin aloitteisiin, jotka ovat juuri nyt oikeita prioriteetteja”, Henrik Bach Nielsen sanoo.
 
”Tämä on vasta alkua. Töitä riittää, ryhdytään hommiin!”