Turneringsformat

Turneringen består av tio lag som inleder JVM med ett gruppspel där lagen är uppdelade i två grupper, grupp A och grupp B, som innehåller fem lag vardera.

Gruppspelet avgörs i raka serier där alla möter alla i sin respektive grupp. När gruppspelet är avgjort går de fyra bäst placerade lagen i vardera gruppen vidare till ett slutspel medan det femte laget i vardera gruppen möts i ett kvalspel i bäst om tre matcher.

De fyra högst placerade lagen från grupp A och grupp B inleder slutspelet med en korsvis kvartsfinal enligt följande: Lag 1A möter lag 4B, Lag 1B möter lag 4A, lag 2A möter lag 3B och lag 2B möter lag 3A. Om Sverige kvalificerats kommer de spela den sena kvartsfinalen i Scandinavium.

I semifinalerna kommer det högst rankade laget – utifrån kriterierna: 1) placering i den egna gruppen, 2) poängen laget har tagit i gruppspelet, 3) målskillnaden i gruppspelet, 4) antal mål av laget gjorda i gruppspelet, 5) den seedning som laget har med sig in i turneringen – att möta det lägst rankade semifinallaget. Den näst högst rankade semifinalisten får möta den tredje högst rankade semifinalisten. Om Sverige kvalificerats så spelar de den tidiga semifinalen. Om Sverige inte kvalificerats kommer den bäst rankade semifinalisten att spela den tidiga semifinalen.  Vilken semifinal som spelas när kommer att beslutas efter att kvartsfinalerna har spelats. 

Vinnarna av respektive semifinalmatch går vidare till guldmatchen medan förlorarna kommer att spela bronsmatchen.

De förlorande lagen i kvartsfinalerna kommer att rankas från femte till åttonde placering beroende på 1. deras placering i gruppspelet, 2. hur laget har presterat i gruppspelet (1. poäng, 2. målskillnad, 3.antal gjorda mål).

Nedflyttning


De två sämst placerade lagen i vardera gruppen kommer att spela en nedflyttningsserie om bäst av tre matcher där den tredje matchen endast spelas om den krävs för att nå ett avgörande. 

Det lag som vinner nedflyttningsserien kommer att få delta i 2025 års IIHF Junior Världsmästerskap medan förloraren flyttas ner ett snäpp till IIHF U20 Junior Världsmästerskap division 1 grupp A.

Trepoängssystemet


Poäng delas ut i samtliga matcher enligt följande:

 • 3 poäng ges till det lag som vinner under ordinarie matchtid.
 • Om matchen slutar oavgjord efter ordinarie matchtid får lagen en (1) poäng vardera.
 • En bonuspoäng delas sedan ut till det lag som antingen vinner matchen under en max fem minuter lång förlängningsperiod (sudden death) eller vinner den straffläggning som följer om det är oavgjort även efter förlängningen.
 • Inga poäng delas ut till laget som förlorar matchen under ordinarie matchtid.

Regler för förlängning


Om en gruppspelsmatch är oavgjord efter ordinarie matchtid kommer en förlängningsperiod som är max fem minuter lång att spelas efter en paus på tre minuter. Lagen byter inte sida inför förlängningen. Förlängningsperioden tar slut antingen när de fem minuterna har runnit ut eller när ett av lagen gör mål. Det lag som gör mål under förlängningen har vunnit matchen. Om inget mål görs under förlängningen kommer matchen att avgöras med straffläggning. Förlängningen ska (precis som i alla matcher anordnade av IIHF) spelas med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i vartdera laget.

Förlängningsspel under playoffmatcherna:

 • Om en match är oavgjord efter ordinarie tid i en nedflyttnings eller placeringsmatch, en match i kvartsfinal, semifinal eller i bronsmatchen så kommer en max tio minuter lång förlängningsperiod att spelas efter tre minuters paus.
 • Lagen byter inte sida inför förlängningen.
 • Förlängningen ska spelas med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i vartdera laget.
 • Det lag som gör mål under förlängningen vinner matchen.
 • Om inget mål görs under förlängningen kommer matchen att avgöras på straffar.
 • Under guldmatchen kommer förlängningsperioder om max 20 minuter att spelas till dess att ett avgörande mål (sudden death) görs. Det är 15 minuters paus mellan förlängningsperioderna och under pausen kommer isen att spolas om.
 • Förlängningsperioderna ska även i guldmatchen spelas med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i vartdera laget.
 • Det lag som gör mål under någon av förlängningsperioderna i guldmatchen vinner guldet och turneringen (sudden death).

Straffläggning


Om inget mål görs under förlängningsperioden kommer straffläggning att tillämpas för att få fram en segrare enligt följande regelverk:

 • Fem olika straffskyttar lägger varsin ordinarie straff. Lagen turas om tills att ett avgörande straffmål har gjorts.
 • Om matchen inte är avgjord när lagen har utfört fem ordinarie straffar vardera kommer straffläggningen att fortsätta med sudden death-straffar men nu i omvänd turordning.
 • Lagen väljer själv om en eller flera av dess spelare ska lägga sudden death-straffarna. En spelare får alltså lägga flera eller alla av lagets återstående sudden death-straffar tills dess att ett avgörande har nåtts.
 • Det är endast det matchavgörande straffmålet som räknas in i matchresultatet.
 • Straffläggningen kommer att utföras på båda sidor av rinken. Den del av isen som ska användas kommer att torrskrapas.
 • Slantsingling avgör vilket lag som ska inleda straffläggningen men laget som vinner slantsinglingen får välja själv om det vill vara först ut eller tvåa i varje straffrunda.
 • Spelare som har utvisningstid kvar när förlängningsperioden tar slut får däremot inte delta i straffläggningen utan måste antingen stanna kvar i utvisningsbåset eller vara ute i omklädningsrummet under straffläggningen.
 • Målvakterna står kvar i samma mål som de försvarade under förlängningsperioden. Lagen får byta målvakt om de själva vill inför varje straffslag.
 • Lagens spelare turas om att lägga sina death-straffar till dess att ett avgörande mål görs.
 • Det är endast det avgörande målet som räknas in i matchresultatet. Det ska krediteras till laget som gjorde målet och belasta laget som det gjordes mot.

Regler vid samma antal poäng


Om två lag slutar på samma antal poäng efter ett gruppspel kommer placeringen i tabellen för dessa två lag att avgöras enligt principen om inbördes möte vilket innebär att det lag som vann den inbördes matchen lagen emellan kommer att få den högre placeringen i sluttabellen.

Eftersom en match inte kan sluta oavgjord i trepoängssystemet kommer en skiljeprocedur att användas om tre eller fler lag hamnar på samma antal poäng i en mästerskapstabell.

För att avgöra ordningsföljden kommer en undergrupp då att skapas där endast de lag som står på samma antal poäng ingår och där dessa lag sedan skiljs åt enligt stegen nedan. Denna process upprepas därefter tills dess att endast två eller inget lag är lika placerade i tabellen.

Om det fortfarande återstår två lag på lika antal poäng bestäms ordningsföljden mellan dessa två lag utifrån deras inbördes möte i gruppspelet. Det lag som vann där har företräde här.

Stegen i skiljeprocessen:

Steg 1: En undergrupp skapas för de lag som står på samma antal poäng. En ny ordningsföljd bland just dessa lag räknas sedan ut baserat på de poäng som lagen tagit med sig från sina tidigare inbördesmatcher mot de övriga lagen i denna undergrupp.

Steg 2: Om tre eller fler lag fortfarande står på samma antal poäng avgörs ordningsföljden mellan just dessa lag utifrån vilket av lagen som har haft bäst målskillnad i de inbördes matcherna mellan de lag som fortfarande ska skiljas åt.

Steg 3: Om tre eller fler lag fortfarande står på samma antal poäng och dessutom har lika bra målskillnad avgörs ordningsföljden utifrån vilket lag som har gjort flest mål i de inbördes matcherna mellan de lag som fortfarande ska skiljas åt.

Steg 4: Om tre eller fler lag fortfarande står på samma antal poäng, har lika målskillnad och har gjort lika många mål så kommer resultaten mellan vart och ett av de tre lagen jämfört med det närmast bäst rankade laget utanför under gruppen att avgöra ordningsföljden för de lag som fortfarande ska skiljas åt. I det här fallet kommer det lag i undergruppen som har bäst resultat (1. poäng, 2. målskillnad, 3. flest gjorda mål) jämfört med det närmast bäst rankade laget utanför gruppen att ha företräde.

Steg 5: Om lagen i undergruppen fortfarande inte går att skilja åt så kommer resultaten mellan vart och ett av de tre lagen jämfört med det näst högst bäst rankade laget utanför undergruppen att tillämpas.

Steg 6: Om det fortfarande inte går att skilja lagen i undergruppen åt efter att de fem första stegen har tillämpats så kommer sportsliga överväganden att tillämpas och rangordningen kommer då att göras efter hur lagen rankades (var seedade) inför mästerskapet.

I de fall där två lag står på samma antal poäng och de ännu inte har spelat mot varandra i mästerskapet, och i de fall där tre eller fler lag står på samma antal poäng och alla inbördes matcher i undergruppen inte har spelats, så kommer följande kriterier att användas för att fastställa ordningsföljden: 1. minst antal spelade matcher, 2. störst målskillnad i samtliga matcher, 3. flest antal mål i samtliga matcher, 4. högst ranking (seedning) inför turneringen.

Slutlig ranking


Guldmatchen och bronsmatchen avgör den slutliga ordningsföljden för de fyra bästa lagen i mästerskapet. De två lag som missade slutspel samt de fyra lag som förlorade i kvartsfinalerna kommer att placeras i en ordningsföljd som bestäms av lagens placeringar i det gruppspel som spelades före kvartsfinalomgången.
 
Den slutliga ordningsföljden bygger enligt följande på:

 1. Högre tabellplacering i sin grupp i gruppspelet,
 2. Fler gjorda poäng,
 3. Bättre målskillnad,
 4. Fler antal gjorda mål framåt,
 5. Bättre seedning inför mästerskapet.

Mer information


Klicka här för att ladda ner IIHF:s regelbok och övriga sportsliga bestämmelser.