Survey of Players
MEMBER NATION PLAYERS REFEREES RINKS PARTICIPATION POPULATION
  Registered Senior Under-20 Female Male Female Indoor Outdoor in 2018 IIHF Championships  
Andorra 50 26 4 20 0 0 1 0   85,702
Argentina 1,060 630 140 290 30 4 4 1   44,293,293
Armenia 289 110 179 0 8 0 3 2   3,045,191
Australia 4,465 2,724 1,178 563 379 38 20 0 WM IIA, WM20 III, WM18 IIA, WW IIA, WW18 IB 23,232,413
Austria 8,634 3,193 4,585 856 259 13 40 35 WM, WM20 IA, WM18 IB, WW IA, WW18 IA 8,754,413
Belarus 5,370 1,662 3,702 6 147 3 38 3 WM, WM20, WM18 9,549,747
Belgium 2,421 1,029 1,187 205 139 8 16 0 WM IIA, WM20 IIB, WM18 IIIA, WW IIBQ 11,491,346
Bosnia & Herzegovina 187 39 112 36 6 0 1 3 WM IIIQ 3,856,181
Brazil 330 259 52 19 10 0 7 0   207,353,391
Bulgaria 929 179 701 49 18 3 6 3 WM III, WM20 III, WM18 IIIA, WW IIBQ 7,101,510
Canada 637,000 107,750 440,750 88,500 29,050 2,365 3,300 5,000 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 35,623,680
Chile 493 128 242 123 0 0 2 0   17,789,267
China 2,764 252 2,273 239 61 31 213 197 WM IIA, WM20 III, WM18 IIB, WW IB, WW18 IB 1,379,302,771
Chinese Taipei 1,015 88 811 116 28 5 4 0 WM III, WM20 IIIQ, WM18 IIIA, WW IIB 23,508,428
Croatia 600 146 385 69 11 0 4 2 WM IB, WM20 IIB, WM18 IIB, WW IIBQ 4,292,095
Czech Republic 120,920 88,522 28,963 3,435 2,139 90 200 8 OGM, WM, WM20, WM18, WW18 10,674,723
Denmark 4,905 1,877 2,450 578 114 4 26 0 WM, WM20, WM18 IA, WW IA, WW18 IB 5,605,948
DPR Korea 2,300 200 1,200 900 30 6 3 10 WM IIB, OGW*, WW IIA 25,248,140
Estonia 1,043 116 849 78 69 2 12 10 WM IB, WM20 IIA, WM18 IIA 1,251,581
Finland 73,374 27,721 39,795 5,858 1,685 222 268 55 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 5,518,371
France 21,667 8,818 10,418 2,431 84 7 117 9 WM, WM20 IA, WM18, WW IA, WW18 IB 67,106,161
FYR Macedonia 119 45 59 15 4 0 1 6   2,103,721
Georgia 649 117 481 51 4 0 4 1 WM III 4,926,330
Germany 20,938 5,179 13,531 2,228 284 45 216 45 OGM, WM, WM20 IA, WM18 IA, WW18 80,594,017
Great Britain 8,162 3,522 3,751 889 256 28 68 0 WM IA, WM20 IIA, WM18 IIA, WW IIA, WW18 IB 64,769,452
Greece 200 80 100 20 3 0 3 0   10,768,477
Hong Kong 1,524 215 1,165 144 37 10 5 0 WM III, WM18 IIIB, WW IIBQ 7,191,503
Hungary 5,889 652 4,513 724 143 7 41 18 WM IA, WM20 IA, WM18 IB, WW IA, WW18 IA 9,850,845
Iceland 566 64 395 107 15 2 3 0 WM IIA, WM20 III, WM18 IIB, WW IIB 339,747
India 1,293 617 365 311 10 2 5 13   1,281,935,911
Indonesia 141 44 79 18 4 1 4 0   260,580,739
Ireland 326 124 152 50 4 1 0 0   5,011,102
Israel 1,838 759 1,035 44 31 2 3 0 WM IIB, WM20 III, WM18 IIIA 8,299,706
Italy 5,358 1,167 3,762 429 138 4 58 12 WM IA, WM20 IB, WM18 IB, WW IB, WW18 IA 62,137,802
Jamaica 20 0 20 0 0 0 0 0   2,990,561
Japan 18,765 7,709 9,144 1,912 792 68 117 50 WM IB, WM20 IIA, WM18 IB, OGW, WW18 IA 126,451,398
Kazakhstan 6,478 439 5,868 171 57 3 39 334 WM IA, WM20 IA, WM18 IA, WW IB, WW18 IBQ 18,556,698
Korea 3,052 269 2,418 365 53 6 30 0 OGM, WM, WM20 IIA, WM18 IIA, OGW*, WW IB 51,181,299
Kuwait 530 150 177 203 4 1 3 0 WM IIIQ 2,875,422
Kyrgyzstan 915 220 665 30 6 0 3 14   5,789,122
Latvia 7,000 5,119 1,807 74 137 20 16 3 WM, WM20 IA, WM18 IA, WW IB 1,944,643
Liechtenstein 45 30 15 0 0 0 0 0   38,244
Lithuania 2,466 1,360 1,016 90 25 2 6 3 WM IB, WM20 IB, WM18 IIA 2,823,859
Luxembourg 432 154 262 16 24 4 3 0 WM IIB 594,130
Macau 86 32 42 12 6 2 1 0   601,969
Malaysia 367 122 170 75 17 2 2 0   31,381,992
Mexico 1,552 456 934 162 3 16 18 0 WM IIB, WM20 IIB, WM18 IIIA, WW IIA, WW18 IBQ 124,574,795
Mongolia 730 280 446 4 8 0 2 19   3,068,243
Morocco 225 129 74 22 3 0 2 0   33,986,655
Netherlands 4,232 1,098 2,611 523 144 8 19 0 WM IIA, WM20 IIA, WM18 IIB, WW IIA, WW18 IBQ 17,084,719
Nepal 7 0 7 6 0 0 1 0   29,384,297
New Zealand 1,330 560 600 170 28 6 6 5 WM IIB, WM20 III, WM18 IIIB, WW IIB 4,510,327
Norway 9,572 2,318 6,105 1,149 290 14 49 3 OGM, WM, WM20 IB, WM18 IA, WW IA, WW18 IA 5,320,045
Oman 73 38 35 0 2 0 2 0   3,424,386
Philippines 131 41 57 33 11 0 4 0   104,256,076
Poland 3,600 1,000 2,300 300 150 8 20 5 WM IA, WM20 IB, WM18 IIA, WW IB, WW18 IB 38,476,269
Portugal 94 57 20 17 0 0 0 0   10,839,514
Qatar 106 10 91 5 4 0 3 0   2,314,307
Romania 1,562 306 1,102 154 24 2 8 2 WM IB, WM20 IIA, WM18 IB, WW IIB 21,529,967
Russia 110,624 16,488 91,486 2,650 1,118 74 584 2,665 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 142,257,519
Serbia 646 152 427 67 31 3 3 1 WM IIA, WM20 IIB, WM18 IIB 7,111,024
Singapore 533 333 149 51 20 4 2 0   5,888,926
Slovakia 10,727 2,196 7,979 552 168 10 62 17 OGM, WM, WM20, WM18 WW IA, WW18 IA 5,445,829
Slovenia 1,114 158 889 67 45 3 7 0 OGM, WM IA, WM20 IB, WM18 IA, WW IIA 1,972,126
South Africa 766 260 363 143 48 6 7 0 WM III, WM20 IIIQ, WM18 IIIB, WW IIBQ 54,841,552
Spain 1,080 152 685 243 26 3 11 0 WM IIB, WM20 IIB, WM18 IIB, WW IIB, WW18 IBQ 48,958,159
Sweden 62,701 14,042 43,318 5,341 6,359 129 362 136 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 9,960,487
Switzerland 27,528 11,202 14,619 1,707 1,141 54 46 111 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 8,236,303
Thailand 359 116 207 36 5 0 13 0   68,414,135
Turkey 1,196 208 680 308 77 57 30 2 WM III, WM20 IIB, WM18 IIIA, WW IIB, WW18 IBQ 80,845,215
Turkmenistan 354 80 273 1 6 0 4 0 WM IIIQ 5,351,277
Ukraine 5,895 1,871 3,843 181 56 0 25 2 WM IB, WM20 IB, WM18 IB 44,033,874
United Arab Emirates 563 215 270 78 15 2 5 0 WM IIIQ 6,072,475
United States 562,145 155,387 327,403 79,355 23,880 1,451 1,535 500 OGM, WM, WM20, WM18, OGW, WW18 326,625,791

LEGEND:

     
(all tournaments from the 2017/2018 season)      
         
OGM Olympic Men's Ice Hockey Tournament   OGW Olympic Women's Ice Hockey Tournament
WM IIHF Ice Hockey World Championship   WW I IIHF Ice Hockey Women's World Championship Division I
WM I IIHF Ice Hockey World Championship Division I   WW II IIHF Ice Hockey Women's World Championship Division II
WM II IIHF Ice Hockey World Championship Division II      
WM III IIHF Ice Hockey World Championship Division III   WW18 IIHF Ice Hockey U18 Women's World Championship
      WW18 I IIHF Ice Hockey U18 Women's World Championship Division I
WM20 IIHF World Junior Championship   WW18 IQ IIHFIce Hockey  U18 Women's World Championship Division I Qualification
WM20 I IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division I      
WM20 II IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division II   * as Unified Korean Olympic Women's Ice Hockey Team
WM20 III IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division III      
      Source of population numbers: 2017 CIA World Factbook
WM18 IIHF Ice Hockey U18 World Championship      
WM18 I IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division I      
WM18 II IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division II      
WM18 III IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III